menu menu
več kot samo tisk
cartKošarica language select
 
katalog

Katalog 1

A3

250 katalogov, 80g brezlesni, 16 strani,
4/4 ovitek 250g Gardamatt

samo 350,00 €

katalog

Katalog 2

A3

250 katalogov, 80g brezlesni, 16 strani,
4/4 ovitek 250g Gardamatt

samo 350,00 €

katalog

Katalog 3

A3

250 katalogov, 80g brezlesni, 16 strani,
4/4 ovitek 250g Gardamatt

samo 350,00 €

 
 
 
 
 
 

Izjava o zasebnosti

 

Izjava o zasebnosti velja od 1. marca 2019. Pogoji iz izjave o zasebnosti se lahko vsebinsko kadar koli dopolnijo ali spremenijo. Veljavna različica je dostopna na spletnem portalu www.reprostudio-lesjak.si (v nadaljevanju: spletni portal).

Upravljavec spletnega portala Reprostudio-lesjak.si (v nadaljevanju: ponudnik) se zaveda pomena zasebnosti, zato so bili pripravljeni pogoji zasebnosti, ki veljajo za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih uporabniki posredujejo ponudniku kot upravljavcu osebnih podatkov. V nadaljevanju sledi pojasnilo, za katere namene se obdelujejo osebni podatki uporabnikov, in dodatne informacije. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Upravljavec osebnih podatkov

 

S potrditvijo Izjave o zasebnosti uporabnik izjavlja, da je seznanjen z Izjavo o zasebnosti in se strinja, da lahko ponudnik in upravljavec osebnih podatkov Repro Studio d.o.o., Kirbiševih 73, 2204 Miklavž na Dravskem polju, obdelujeta in varujeta spodaj navedene osebne podatke skladno z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007) in internimi akti upravljavca, s katerimi se ureja varstvo osebnih podatkov.

Ponudnik z osebnimi podatki ravna odgovorno in jih hrani v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in evropskimi zahtevami uredbe GDPR ter internimi akti. Do osebnih podatkov uporabnika imajo dostop pooblaščene zaposlene osebe in pogodbeni obdelovalci za namene izvedbe naročene storitve.

Obdelujejo se podatki, ki jih je uporabnik vnesel ob registraciji na spletnem portalu ali ob prijavi na ostale navedene storitve.

 

Kdo ima dostop do osebnih podatkov uporabnikov?

 

Osebni podatki, ki jih uporabnik vnese ob registraciji na spletnem portalu, so zaupne narave, zato imajo do njih dostop le zaposlene osebe in pogodbeni sodelavci, ki jih obdelujejo skladno s predpisi v času uporabnikove registracije. Brez privolitve uporabnika se osebnih podatkov ne posreduje nepooblaščenim osebam, razen v primeru, če je ponudnik upravičen in dolžan razkriti določene podatke državnim organom na podlagi utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja sodnega postopka.

 

Kdo vidi podatke, ki jih uporabnik posreduje?

 

Elektronski naslov in geslo uporabnika sta skrbno varovana in nista javno objavljena na spletnem portalu ali drugje. Elektronski naslov je viden administratorju portala v skladu z internim pravilnikom o zaščiti osebnih podatkov samo v primeru, ko nastopi zakonit interes ponudnika ali uporabnika ali interes nadzornih organov. Geslo uporabnika je šifrirano in ga ne vidi nihče; niti administrator nima vpogleda v geslo.

Podatki, ki se obdelujejo in zbirajo za izvajanje storitev

 

Za zagotavljanje storitev, ki so podrobneje opisane v Splošnih pogojih uporabe in poslovanja, in za sklenitev pogodbe ob uspešno opravljeni registraciji na spletnem portalu so potrebni naslednji obvezni podatki o uporabniku:

  • elektronski naslov
  • geslo, ki je šifrirano
  • kontaktni podatki

Obveščanje o kršitvi varstva podatkov

 

Upravljavec uporabnika v primeru, da je prišlo do kršitve varstva njegovih podatkov, čim prej obvesti, najkasneje pa v roku 72 ur. Uporabnik prejme obvestilo, kjer je opisana vrsta kršitve podatkov, opis možnih posledic kršitve in priporočljivi ukrepi v zvezi s kršitvijo. Uporabnik dobi tudi kontaktne podatke osebe, na katero se lahko obrne za več možnih vprašanj.

 

Lokacija shranjevanja podatkov

 

Vsi podatki, ki jih uporabnik vnese ob registraciji, se shranjujejo na zaščiten spletni strežnik v Sloveniji.

Več informacij o piškotkih si lahko preberete tukaj